Visa Bulletin

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Trong tháng 10 này, ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 08 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 07 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 06 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2,...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 05 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES) Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2,...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 04 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

Ngày ưu tiên phê duyệt của tất cả các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 và EB-5 không thay...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 03 NĂM 2021 – (VISA BULLETIN)

  Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 và EB-4 đang ở tình trạng...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 02 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

  Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2 và EB-3 vẫn đang ở tình trạng...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 01 NĂM 2021 (VISA BULLETIN)

Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện lao động định cư Mỹ bao gồm EB-1, EB-2 và EB-3 vẫn đang ở tình trạng Current....

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 12 NĂM 2020

  Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện định cư Mỹ bao gồm cả lao động định cư (EB-1, EB-2, EB-3, EB-4) và đầu...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 11 NĂM 2020

Ngày ưu tiên phê duyệt của các diện định cư Mỹ bao gồm cả lao động định cư (EB-1, EB-2, EB-3, EB-4) và đầu tư...

CẬP NHẬT BẢN TIN VISA MỸ THÁNG 10 NĂM 2020

  Ngày ưu tiên phê duyệt của hồ sơ EB-1 và EB-2 trong tháng 10/2020 vẫn không thay đổi so với tháng 9/2020, tình trạng...

Tin nổi bật

3 Cách để lấy Thẻ xanh Mỹ hợp pháp và an toàn

Giới thiệu vắn tắt 3 cách thức chính để nhận được Thẻ xanh Mỹ Thẻ xanh diện bảo lãnh thân nhân (đoàn tụ gia đình)...

3 chính sách định cư Mỹ diện EB-1 “Hot” nhất năm 2021

Năm 2021, Mỹ đã đề ra những chính sách thúc đẩy nhập cư, trong đó có diện EB-1 (visa định cư dành cho người có...

4 chính sách định cư Mỹ diện EB-2 NIW “hot” nhất năm 2021

Một cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra trên toàn cầu, nhiều quốc gia đã phải ra những quyết định thay đổi chính sách...

4 Điều cần biết nếu bạn là người nhập cư tại Mỹ

Nếu là người nhập cư tại Mỹ, bạn có nguy cơ bị trục xuất hay không? Luật nhập cư Mỹ quy định như thế nào...